Ansøgning


Ansøgningen
Ansøgning om støtte kan omfatte personlig hjælp til dækning af de udgifter der er forbundet med at være elev på DfG, det kan være tilskud til skolepenge, studierejse eller andre udgifter der knytter sig til undervisningen.

En ansøgning skal begrundes og indeholde et budget over dine månedlige udgifter og indtægter.

Budget og andre relevante oplysninger kan vedhæftes som dokumenter. Støttekredsens bestyrelse vil løbende behandle de ansøgninger vi modtager, og så snart dette er sket vil du modtage svar.
Ansøgning om støtte til projekter skal indeholde en projektbeskrivelse der opfylder et af følgende formål:
  • Projekter der styrker deltagernes bevidsthed om bæredygtighed som princip for fremtidig personlig aktivitet.
  • Projekter der udvikler deltagernes kreative evner og styrker den fremtidige personlige udvikling i samvær med andre.
  • Projekter der styrker deltagernes samfundsbevidsthed og øger den enkeltes demokratiske identitet.
Vi vil prioritere projekter der arbejder på tværs af klasser, og ansøgninger kan give anledning til en længerevarende proces med afholdelse af møde og yderligere dokumentation. Så vær i god tid med jeres ansøgning.