Inkaldelse til generalforsamling

d. 21/4/2020
kl 19.00 - 20.00
Hent
  • Valg af ordstyrer og referent
  • Meddelelser
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af regnskab 2019 for Støttekredsen
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer til Støttekredsens bestyrelse
  • Valg af 7 medlemmer blandt støttekredsens medlemmer til opstilling til Skolebestyrelsen ved den selvejende institution Det frie Gymnasium (5 medlemmer og 2 suppleanter)
  • Evt.

Støttekredsen er en almen forening som gennem sit virke henvender sig til alle elever der kan søge Det frie Gymnasium. Vi arbejder for at give elever økonomisk mulighed for at vælge en demokratisk basisuddannelse på DfG, og for at give bedre økonomiske rammer for de elever der allerede har valgt at gå på DfG. Støttekredsen støtter også projekter der baseres på samfundsbevidsthed, bæredygtighed og socialt engagement. Du kan hjælpe os med dette arbejde ved at give et gavebidrag. Er du tidligere elev, og ønsker du at bevare kontakt til DfG, så bliv medlem og få de informationer der sikrer at du kan bevare kontakten. Vi vil over året invitere til forskellige arrangementer for tidligere elever, og disse vil blive annonceret på denne side.