Der indkaldes til generalforsamling i støttekredesen

Onsdag d. 19.04.2023 kl. 19.00 til 20.00
På Det frie Gymnasium
Struenseegade 50 2200 København N

Hent indkaldelse til generalforsamling 2023


Hvad er støttekredsen?

Støttekredsen er en almen forening som gennem sit virke henvender sig til alle elever der kan søge Det frie Gymnasium. Vi arbejder for at give elever økonomisk mulighed for at vælge en demokratisk basisuddannelse på DfG, og for at give bedre økonomiske rammer for de elever der allerede har valgt at gå på DfG. Støttekredsen støtter også projekter der baseres på samfundsbevidsthed, bæredygtighed og socialt engagement. Du kan hjælpe os med dette arbejde ved at give et gavebidrag. Er du tidligere elev, og ønsker du at bevare kontakt til DfG, så bliv medlem og få de informationer der sikrer at du kan bevare kontakten. Vi vil over året invitere til forskellige arrangementer for tidligere elever, og disse vil blive annonceret på denne side.